Hem » Stadgar/Verksamhetsinformation/Kursvillkor

Stadgar/Verksamhetsinformation/Kursvillkor

Stadgar Boogie Lovers

Länk:Boogie Lovers fastställda Stadgar 2021 08 22
Länk till:  Dagordning årsmöte 2024
Länk till: Verksamhetsberättelse 2023 Signerad
Länk till: Valberedningens förslag 2024

 

Kurser/villkor

Varje termin har vi två kursomgångar med 7-veckorskurser. Du anmäler dig till den kurs som du vill gå och dansar en gång/vecka i 7 veckor. Anmälan till kurs gör du genom att klicka på bokningslänken och följa instruktionerna. Till samtliga kurser som BoogieLovers erbjuder sker anmälan via Dans.se.
På våra kurser (utom Par-teknik) roterar vi och byter danspartner så en förare dansar med alla följare på kursen och tvärt om – även om du anmäler dig tillsammans med en danspartner.

Kurser

Kursvillkor
För grundkurserna i bugg och fox räknas första kurstillfället som ett prova på tillfälle. Det innebär att avanmälan ska göras senast 2 dagar efter första tillfället, annars ses anmälan som bindande och du debiteras full kursavgift. Avanmälan skall skickas skriftligt via mail till es.sr1718586550evole1718586550igoob1718586550@resr1718586550uk1718586550 för att vara giltig.

För övriga kurser gäller följande:
Avanmälan för kurs skall göras senast 5 arbetsdagar innan kursstart annars ses anmälan som bindande och du debiteras full kursavgift. Avanmälan skall skickas skriftligt via mail till es.sr1718586550evole1718586550igoob1718586550@resr1718586550uk1718586550 för att vara giltig.
Om du avbryter kursen eller inte kommer till kursstart är du skyldig att erlägga full kursavgift. Om du pga. av sjukdom inte kan starta din kurs eller tvingas avbryta den, så skall läkarintyg uppvisas för att någon form av återbetalning ska ske. Övrig frånvaro berättigar inte till någon form av återbetalning.

Ställer BoogieLovers in någon kurs pga. för få deltagare m.m., så återbetalas kursavgiften till deltagarna efter att man svarat på det mejl från kursadministratören om vart pengarna ska återbetalas.

Har du frågor kring våra kurser, skicka e-post till es.sr1718586550evole1718586550igoob1718586550@resr1718586550uk1718586550.